top of page

מכון טביסטוק ליחסי-אנוש - 23 המשך הפרק

מכון טביסטוק ליחסי-אנוש: עיצוב הידרדרותה המוסרית, הרוחנית, התרבותית, הפוליטית והכלכלית של ארה"ב.

מאת ג'והן קולמןפרק 23 - מכון טביסטוק: שליטתה של בריטניה בארה"ב - המשך הפרק

כחלק ממוסדות-המחקר העיקריים הנשלטים ישירות על ידי טביסטוק, תאגיד-ראנד מנהל את תוכנית ICBM שלנו, מבצע ניתוחים מיוחדים עבור קובעי-המדיניות הזרה של ארה"ב, ומייעץ בענייני מדיניות-גרעין, וכן מבצע מאות פרויקטים עבור ה-CIA בתחום השליטה-המוחית.

בין הלקוחות של תאגיד-ראנד ניתן למצוא את AT&T, בנק צ'ייס-מנהטן, חיל-האוויר האמריקאי, משרד-האנרגיה של ארה"ב ו-B.M.

תאגיד-ראנד הוא אחד מן המוסדות הגדולים ביותר בעולם הנשלטים על ידי טביסטוק, והוא פועל בתחום שטיפת-המוח בכל הרמות, כולל ממשלה, צבא, וארגונים דתיים.

הכנסיה-האנגליקנית דזמונד טוטו היתה אחת מן הפרויקטים של ראנד.

ודוגמה נוספת: אוניברסיטת-ג'ורג'טאון, אולי אחת מן המוסדות הטובים ביותר להשכלה-גבוהה באמריקה.

החל מ-1938, כל המבנה של ג'ורג'טאון הוחלף על ידי טביסטוק - כל הפורמטים ותוכניות-הלמידה שונו כך שיתאימו למתווה שנקבע על ידי "צוות אימון-המוח" של טביסטוק.

היתה לכך משמעות רבה עבור המדיניות של ארה"ב, בייחוד בתחום יחסי מדיניות החוץ.

בלא יוצא-מן-הכלל, כל פקידי-השטח במחלקת-המדינה של ארה"ב מקבלים את הכשרתם בג'ורג'טאון.

כמה מן הבוגרים הידועים יותר של ג'ורג'טאון (טביסטוק) הם ריצ'רד ארמיטג', והנרי קיסינג'ר.

כמה נזק גרמו שני החברים הללו מן הצבא הבלתי-נראה של ג'והן רולינגס ריס לרווחת ארצנו - סיפור זה יש לשמור להזדמנות אחרת.

קיימות ראיות מצטברות לתשומות הגוברות של טביסטוק אל תוך סוכנויות הביון שלנו.

כאשר אנו חושבים על ביון בארה"ב, אנו חושבים בדרך-כלל על ה-CIA, או על מחלקה 5 של ה-FBI.

אולם יש עוד סוכנויות-ביון רבות המקבלות הוראות מטביסטוק.

אלו כוללות את הביון של מחלקת-ההגנה (DIA), משרד הסיור-הלאומי (NRO), ומשרד הביון-הימי (ONI), שירות-הביון של האוצר (TIS), שירות-הביון של מחלקת-המדינה, הסוכנות לאכיפת-סמים (DEA) ולפחות עוד 10 אחרות.

כיצד ומתי החל טביסטוק את הקריירה שלו?

כפי שאמרתי במחקרי משנות 1969 ו-1983, כאשר אנו חושבים על טביסטוק, אנו חושבים אוטומטית על מייסדו - קצין הצבא הבריטי מייג'ור ג'והן רולינגס ריס.

עד 1969, רק מעט אנשים מחוץ למעגלי הביון הבריטיים ידעו על קיומו של טביסטוק, שלא לדבר על מה שנעשה במתקניו בלונדון וסאסקס.

טביסטוק סיפק שירותים בעלי אופי אפל לאותם אנשים שאנו מוצאים בכל עיר בארץ הזו; אנשים המחזיקים בכף-ידם בעלי-תפקידים בממשל-המקומי והמדיני ובמחלקות-השיטור.

כך הדבר גם בכל עיר אמריקאית גדולה, בה עושים חברי-האילומינטי מהבונים-החופשיים שימוש בכוח-השליטה שלהם, דורכים על מגילת-הזכויות, מפחידים ומתעללים באזרחים תמימים כאוות-נפשם.

היכן הם כל אותם מדינאים שהפכו פעם את הארץ הזו לגדולה?

מה שיש לנו במקומם הוא מחוקקים שאינם אוכפים את החוקים שחוקקו, ומפחדים לתקן את שפע-העוולות הברורות-לעין. מפחדים משום שאם יצייתו לשבועת-תפקידם, הם עלולים למצוא עצמם מחוסרי-עבודה.

קיימים גם מחוקקים שאין להם שמץ של מושג מהו החוק-החוקתי, ולא נראה שאכפת להם.

הם מחוקקים "חוקים" שמעולם לא נבחנו לגבי מידת עמידתם בהוראות החוקה.

ובכל מקרה, רוב המחוקקים אינם יודעים כלל כיצד עושים זאת.

התוצאה היא שהאנרכיה שולטת בוושינגטון.

הדבר עלול להכות בהלם את רוב המועמדים הרצים לבית-הנבחרים והסנאט, שכל אחד ואחד מהם נבחן בקפידה ועובר פילוח-אישיות על-ידי מדעני השינוי-ההתנהגותי בטביסטוק, או על-ידי אחד או יותר משותפיהם בארה"ב. כל מועמד שהוא נתון להשפעה, ונמצא שקל לשלוט בו עובר "ניפוח".

די לומר כי רוח של אי-ציות לחוק, באופן המנוגד לחוקה, שולט בקונגרס, וזוהי הסיבה לכך שאנו מותקפים בצעדים כגון חוק "בריידי" או חוק "נשק תקיפה" של פיינשטיין.

"נשק תקיפה" וכן "חוק ביטחון המולדת" ו"חוק הפטריוטיות" משנת 2003 אינם מופיעים בשום מקום בחוקה, ולפיכך, אינם יכולים להיות אלא איסורים.

"החוק" של פיינשטיין נחשד בהיותו מוצר מבית מכון-טביסטוק.

בהיותה של החוקה "החוק-העליון" של הארץ, חוקי "פיקוח על נשק" הם בטלים וחסרי-תוקף.

נשק הוא רכוש פרטי. נשק אינו כלול במסחר הבין-מדיני.

כל אזרח אמריקאי שהוא צלול בראשו, בגיל החוקי המתאים, ושאינו עבריין-מורשע, רשאי להחזיק ולשאת נשק בכל כמות ובכל מקום.

דבר זה צוין על ידי סנט ג'ורג' טאקר הגדול, שהצהיר:

"הקונגרס של ארה"ב אינו בעל-הכוח להסדיר או להתערב בענייניה הפנימיים של כל מדינה שהיא. תפקידו הוא לקבוע כל חוקים המכבדים את זכות החזקת-הרכוש, והחוקה אף אינה מתירה כל איסור על נשק לאנשים או איסופו בדרכי-שלום על ידם, לכל מטרה שהיא ובכל מספר שהוא, כפי שימצאו לנכון".

כל מועמד שעשוי להיות קשה לשליטה או שאינו מתאים לפרופילים של טביסטוק, נהדף החוצה.


התקשורת הכתובה והאלקטרונית - בהנחייתו של טביסטוק, או אחד משותפיו - ממלאה כאן תפקיד מפתח.

זוהי אזהרה למצביע, ואזהרה לציבור כולו.

תהליך הבחירות שלנו הפך לפארסה, הודות לעבודה שנעשתה על ידי טביסטוק בשליטה על המחשבות והרעיונות של אזרחי האומה הזו, באמצעות "התנייה מוכוונת-פנים" ו"חדירה לטווח-ארוך", שמדע השליטה-המוחית של הבחירות הוא חלק בלתי נפרד מהן.

טביסטוק משרת את האצולה השחורה על כל מרכיביה, ופועל להפשיטנו מכל מה שלחמנו למענו וזכינו בו במהפכה האמריקאית של 1776.

אם הקורא אינו מכיר את האצולה השחורה, אז יש להבהיר, כי המונח אינו מתייחס, כמובן, לצבע עורם של האנשים.

הוא מתייחס לקבוצה של אנשים עשירים בצורה קיצונית, שושלות, שההיסטוריה שלהם נמתחת לאחור עד למעלה מ-500 שנים והמהווים את עמוד השדרה של ועידת ה-300.

בחזית הבינלאומית, כמו גם באזורי המוסדות הללו בארה"ב - המקבלים החלטות בנושאי מדיניות-חוץ, טביסטוק מבצע ניתוח דיוקנאות פסיכולוגי בכל רמות הממשל, כולל חדירה לחיים הפרטיים, בהיקפים נרחבים באמת.

טביסטוק פיתח דיוקנאות ותוכניות עבור מועדון רומא, קרן סיני, קרן מרשל הגרמנית, קרן רוקפלר, הבילדרברגים, ה-CFR וכן ועד השלישיה, קרן דיצ'לי, הבנק להסדרי-סליקה בינלאומיים, ה-IMF, האו"ם והבנק העולמי, מיקרוסופט, סיטיבנק, הבורסה לניי"ע בניו-יורק וכן הלאה.

זו בשום פנים אינה רשימה מלאה של המוסדות האחוזים בידיהם של מתכנני טביסטוק.

שטף-התעמולה שקדם למלחמת-המפרץ של בוש התבסס על דיוקן פסיכולוגי של קבוצות אוכלוסיה עצומות בארה"ב, שהוכן על ידי טביסטוק.

התוצאות הועברו למעצבי-הדעה, הידועים גם כ"סוכנויות-פרסום" בשדרת-מדיסון.

תעמולה זו היתה כה מוצלחת, עד שבתוך שבועיים, אנשים שאפילו לא ידעו היכן נמצאת עירק על המפה, שלא לדבר על זהותם של מנהיגיה, החלו לצעוק ולהכריז בראש חוצות על צידודם במלחמה נגד "דיקטטור המאיים על האינטרסים של אמריקה".

מפחיד?

כן! אולם לרוע-המזל - 100% אמת!

עצם המונח "משבר-המפרץ" חוטב בידי מכון טביסטוק כדי לעורר מקסימום תמיכה למלחמה של בוש, מטעם נושאת-הדגל של ועידת ה-300, חברת-הדלקים בריטיש פטרוליום (BP).

כיום אנו יודעים - לפחות חלק מאיתנו - מה גודל התפקיד שממלא טביסטוק כשמדובר ביצירת דעת-קהל המבוססת על עירפול, שקרים, העמדות-פנים, פרשנות לקויה והונאה-צרופה.

אין כל מכון אחר בעולם היכול להיות אפילו נר-לרגליו של "מכון טביסטוק ליחסי אנוש".

להלן ציטוט מן הדוח המתוקן שלי שיצא ב-1984:

"יש מוסדות והוצאות-לאור מעטים בלבד המצליחים להדביק את השינויים המתרחשים.

בהוצאה האחרונה של "מגזין אסקווייר" פורסם מאמר בשם "מגלים את אמריקה".

אסקווייר לא הזכיר את טביסטוק בשמו, אולם הנה מה שכתב:

במהלך המהפכה החברתית (משפט רב משמעות) של שנות ה-70, רוב הטקסים ופעילויות הגומלין האישיות, וכן החיים המוסדיים - השתנו בצורה קיצונית.

באופן טבעי, שינויים אלו השפיעו על האופן בו אנו תופשים את העתיד...

הבסיס הכלכלי של אמריקה משתנה ושירותים ומוצרים חדשים מוצעים."

לאחר מכן ממשיך המאמר ומציין שהחיים המקצועיים, שעות הפנאי שלנו, מערכות החינוך משתנים, ומה שחשוב אף יותר - חשיבתם של ילדינו משתנה.

כותב המאמר באסקווייר מסכם:

"אמריקה משתנה, וכך גם הכיוון בו תצעד בעתיד... לעתים לא ייראה החלק האמריקאי החדש שלנו (שהובטח למהדורות העתידיות של האסקווייר) כה חדש, משום שרוב החשיבה החדשה הזדחלה אל תוך הזרם המרכזי של החיים האמריקאים, אולם עד עתה הם לא הבחינו בה."

לא יכולתי להעניק תיאור טוב יותר להנחה המוטעית "הזמן משנה דברים".

שום דבר לא משתנה מעצמו, כל השינויים מהונדסים, בין אם בחשאי או בפומבי.

בעוד ה"אסקווייר" לא ציין מי אחראי לשינויים - שהם ברובם המכריע שינויים בלתי-רצויים שהציבור הרחב ניסה להתנגד להם, הרי שהאסקווייר אינו לבד בטענתו.

מיליוני אמריקאים חיים בבורות-מוחלטת לגבי הכוחות המעצבים את עתידם.

הם אינם מודעים לכך שאמריקה עוברת "התנייה" עמוקה באמצעות "שיטת החדירה הפנים-כיוונית לטווח-ארוך" של טביסטוק.

החלק הגרוע ביותר בכך, הוא שאותם מיליונים, עקב ההתנייה של טביסטוק (הגורם לאמריקאים לחשוב באופן בו טביסטוק רוצה שיחשבו), לא נראים עוד כאילו אכפת להם.

הם עברו "התנייה פנימית" ב"חדירה לטווח-ארוך" - תוכנית השליטה הראשית שהוכנה על ידי טביסטוק לשם שטיפת-מוחה של האומה - לאורך זמן כה רב, עד שכעת הם סובלים ממצב-קבע של "הפרעת דחק פוסט-טראומטית".

כפי שנראה, יש סיבה טובה לאדישות והבורות הללו.

השינויים הבלתי-רצויים שנכפו עלינו כאומה, היו יצירתם של מספר תיאורטיקנים וטכנאים מומחים בתחומם, שחברו לג'והן רולינגס ריס במכון טביסטוק.


לפרק הקודם
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

הספר המקורי מאת ג'והן קולמן.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 27.10.2023bottom of page