top of page
columbus-day-a-magnifying-glass-with-a-stack-of-l-2023-11-27-05-08-34-utc.jpg

 מילון-מונחים  
 למתעוררים 

look-up Heb glossary-4

עלייה  Ascension

עלייה היא שינוי בטווח התדרים שהגוף מסוגל לשדר ולקלוט. כאשר התדר שאנו משדרים כלפי חוץ גבוה יותר, סביבתנו המיידית רוטטת ומהדהדת תדר זה כלפי חוץ וההשפעה המצטברת היא עלייה בתדר הפנימי והחיצוני כאחד (היזון חוזר). גלי-המוח נמדדים ב-4 תדרים עיקריים:

  1. דלתא : מ- 0,5 עד 4 Hz (שינה עמוקה ללא חלומות)

  2. תטא : מ- 4 עד 7 Hz (מצב של רגיעה כוללת בשינה קלה עד עירות חלקית)

  3. אלפא : מ- 8 עד 13 Hz (נינוחות ערה ויצירתית)

  4. בתא : למעלה מ- 14 Hz (פעילות עירנית ויכולת ריכוז)

כאשר אנו מגיעים לתחום תדרים גבוה יותר (המוגדר כגמא -למעלה מ- 30 או 35 Hz), מתאפשרת פעילות מוחית מוגברת, הבנה ומיקוד, כולל חוויות של הרמוניה וסינכרון עם תדרים גבוהים יותר שאינם נתפשים על-ידינו בשגרה.

מצב של תדר גבוה יותר במוח מהדהד אל כל הגוף ותורם לריפוי של תדרים בלתי-מאוזנים באברים השונים (50 Hz ומעלה מסייע בהתחדשות תאים, 75 Hz משפיע וממריץ ייצור פרוטאינים הנלחמים במצבים דלקתיים בגוף, ותדרים גבוהים יותר - עד 125 Hz - מסוגלים אף לחדש בניית עצם).
מבחינה רוחנית, עליית התדר היא זו שתסייע לנו להיחלץ מאחיזת החנק של תדרי-הפחד, הסבל והחרדה (הנמוכים) בהם מעדיף הקבאל להחזיק אותנו. משם נוכל להמשיך הלאה במסענו לעבר ממדים הפועמים בתדרים גבוהים יותר ובעלי דחיסות נמוכה יותר.

כדאי לזכור שאין מדובר בשינוי-מיקום פיזי ביקום (שהוא המאקרו-קוסמוס), אלא בשינוי תודעתי ופיזיקלי ברמת הגוף והמוח (המיקרו-קוסמוס).

פורטל - Portal

הפורטל הוא שער-יציאה המאפשר מעבר ממציאות אחת למשנה, בממדים-גבוהים יותר מן הממד השלישי, בו מצוי גופנו-הגשמי. עולם-המחשבים עושה שימוש במונחים המשמשים גם אותנו לתיאור היקום, ולא בכדי. זאת משום שהן המטריקס על תוכנותיו השונות, והן המחשבים, בנויים ומבוססים על אותו קוד, והתיכנות שלהם פועל על אותם עקרונות. אחת מתוכנות הנדסת-התודעה כוללת השתלת מונחים זהים בתחומים השונים, כדי לקבע במוחנו את התפישה לפיה אנו עצמנו איננו אלא מחשב.

ציר-זמן - Timeline

ציר-הזמן הוא מסלול התרחשויות על-פני תקופה מסוימת, אותן באפשרותנו לחוות כאשר אנו נעים בו. כדי לנוע בציר-זמן ולחוות את ההתרחשויות המשויכות אליו, עלינו לבחור בו בצורה מודעת ולכוון עצמנו אליו. ביקום הקוואנטי יש אינספור צירי-זמן. רובם אינם זמינים עבורנו במצבנו הנוכחי כגופים-גשמיים בממד-השלישי, משום שחוויית-המציאות שלנו הוגבלה לציר-זמן אחד. בציר-הזמן שאנו חווים כיום אנו נעים במסלול-קווי המורכב מעבר, הווה ועתיד, רובם ככולם מוקרנים אל הולוגרמת-המציאות שלנו, נשלטים על ידי הקבאל ומתוחזקים על ידו באמצעים שונים.

קבאל - Cabal

שם כולל לכוחות-הרשע שהשתלטו על העולם, ופועלים באמצעות "מיופי-כוח" ארציים בדרגות סמכות שונות. השם "קבאל" נובע למעשה מן המילה העברית "קבלה" שהיתה "תורת-הנסתר" של היהדות, ורק מתי-מעט קיבלו גישה לידע היקומי שהיה חבוי בה. כיום משמשת המילה גם באנגלית (CABAL) ומתייחסת בעיקר למוקדי הדיפ-סטייט וזרועות השליטה-התאגידית בממשלות ברחבי-העולם.

קפיצה קוואנטית - QUANTUM JUMP

קפיצה קוואנטית (Quantum Jump או Quantum Leap) בתורת העצמים-הגשמיים היא מעבר פתאומי של גוף כלשהו ממצב קוואנטי אחד למשנהו, באמצעות שינויים אנרגטיים (קליטה או פליטה של אור - פוטונים). כאשר אנו מטפלים בה כאן, כוונתנו, על אותו משקל, למצב-תודעתי שבאמצעותו יכול אדם-גשמי לעבור לצירי-זמן מקבילים או למרחבים (ע"ע זמן-מרחב) שונים, מאלו בהם מצויה תודעתו הנוכחית. ככל שהתודעה גבוהה יותר, כך מתאפשר המעבר (שעדיין כרוך בקליטה או פליטה של אור) בקלות רבה יותר, ומגוון האפשרויות העומדות לרשותה גדול יותר.

מונחים ס-ק

Glossay S-W

מונחים S-W

ציר-זמן - Timeline

ציר-הזמן הוא מסלול התרחשויות על-פני תקופה מסוימת, אותן באפשרותנו לחוות כאשר אנו נעים בו. כדי לנוע בציר-זמן ולחוות את ההתרחשויות המשויכות אליו, עלינו לבחור בו בצורה מודעת ולכוון עצמנו אליו. ביקום הקוואנטי יש אינספור צירי-זמן. רובם אינם זמינים עבורנו במצבנו הנוכחי כגופים-גשמיים בממד-השלישי, משום שחוויית-המציאות שלנו הוגבלה לציר-זמן אחד. בציר-הזמן שאנו חווים כיום אנו נעים במסלול-קווי המורכב מעבר, הווה ועתיד, רובם ככולם מוקרנים אל הולוגרמת-המציאות שלנו, נשלטים על ידי הקבאל ומתוחזקים על ידו באמצעים שונים.

זמן-מרחב - Time-Space

זמן-מרחב הוא המרחב הארבַּע-ממדי, או, כפי שאנו קוראים לו כאן - הממד הרביעי. הפיזיקאים נוהגים לייצגו על ידי מערכת של קואורדינטות-מרחביות וקואורדינטת-זמן, שכל נקודה בה מציינת אירוע המתרחש במקום ובזמן מסוימים. התפיסה היחסותית רואה בזמן ובמרחב גדלים הקשורים זה בזה, ותלויים בתנועה-היחסית של הצופה והאובייקט הנצפה, ובהשפעת שדות-כבידה. זוהי כמובן התפישה המדעית, המגבילה אותנו לתורת-היחסות, שכבר הוכח על ידי אותם מדענים עצמם, שהיא כנראה לא נכונה, ולכוח-הכבידה, שגם הוא הוכח כחסר כל ביסוס מדעי. מאידך, עצם ההכרה בממד-זה איפשרה את ההתקדמות לעבר הפיזיקה-הקוואנטית, המאפשרת לנו להבין שהגורמים המכריעים, כמעט באופן בלעדי, הם תנועתו ומיקומו של הצופה, המושפעים בתורם ממצבו התודעתי, המאפשר קיומו של כל מצב בכל מקום ובכל זמן.

bottom of page