top of page

באור האמת - מסר הגביע - 6 כפי שאתה כעת, אדם!

עבד רו-שין

6. כפי שאתה כעת, אדם!

זוהי השאלה, המאיימת להישלח אליכם בבית-הדין של מעלה! כפי שאתה כעת, לא כפי שהיית קודם לכן!


אז היו ערניים, אם תרצו להגיע עדיה! כך קורא אני כבר זמן רב לרוחות-האדם. אולם אזהרותיי אינן נשמעות. רק מעטים שמעו את הקריאה, רצו לשמוע אותה!

האחרים האמינו שעדיף להישאר עם מה שהיו מרוצים ממנו עד כה, בין אם תורת הכנסייה, היצע הכתות השונות, או בהיעדר-אמונה מוחלט בכל מה שאינו נתפס בעין או שלא ניתן לאחוז בו על פני האדמה.


אולם אלו הרוצים לשמוע, אינם מחמירים די עם עצמם. הם אינם כנים עם רוחם. "כפי שאתה כעת, אדם!" יקום ויתגשם פתאום בפעולת החוקים החיים בבריאה זו, בדיוק כאשר אינו מוכן לענות. ואז, גם אם ישאף שנים ארוכות, להתחזק ולעמוד בפרץ הסערות, שיסחפו אותו בעוצמה נוראה, דבר לא יעזור עוד, אם התרשל במאמציו, ולו לשעה קלה. כאשר תבוא שעתו, הוא יקרוס בכל-זאת, משום שברגע המועד הנדרש, לא עמד על משמרתו כפי שאמור היה בכוחו של האור שהתגשם בו.


וזה יקרה בן-לילה!


מי שניתן לו רבות, ממנו גם יידרש רבות! הדריכות הגבוהה ביותר ברוח ובגוף, היא תנאי בלתי-נמנע לכל התפתחות שמטרתה עלייה ושירות האור!

הכוח יירד לטמיון אם לא תעשו בו שימוש באופן שלשמו נועד!

הוא מרומם אתכם מעלה או דוחף אתכם כלפי מטה, הוא מחזק אתכם או מרוצץ אתכם, בתיאום מדויק עם המצב בו אתם עצמכם מצויים, בתוככם פנימה!


כוחו של האור אינו מאפשר כל דרך-ביניים!

חוסר מעש, או המתנה עצלה מתוך רצון טוב יהיו בעלי אותה השפעה כמו שימוש שגוי, דהיינו, קריסה!

הרצון חייב לבוא לכדי פעולה, אם ברצונכם להגיע כעת אל הגל שיועד עבור כל אחד ואחד מכם מרגע לידתו!


לכל אדם על פני האדמה נקבע מועד להתעלות או כיליון.

הוא מגיע אליו בהתאם לחוקים, ורק הוא לבדו יכול אז לקבוע את גורלו.

לא לכולם תהיה זו אותה השעה, אלא כל אחד יפגוש בו במועד שנקבע עבורו!

כפי שהוא כעת, כך יפגוש בו. בדיוק בהתאם למציאות. ולא כפי שהוא מאמין, בטעות, שיקרה!


כאב יופיע, במקום בו הורשו היוהרה או הגאווה השקרית לקבוע משכנן, כדי שהענווה לא תוכל עוד להתיישב בו! הוא יופיע ויזעזע ויטלטל אל צידו את זה שהרשה להרעילו בהם.


אני אומר לכם, כל הגועש בתוככם, ולו הפעוט ביותר, יישקל ויעלה על כפות המאזניים, גם זה אשר אתם עצמכם האמנתם בטעות שכבר נקבר ואינו, אם לא הִשַּׁלְתֶּם אותו באמת ובתמים מנפשכם!–


אני חרד בעבורכם, שכן את הקרב האחרון הזה עליכם לנצח לבדכם, עליו תקומו או תיפלו!


אולם עליי להסביר לכם עוד היום, שאת החלשים הוא יכה בביטחון מלא, גדולים וקטנים, שתכבה נשימתם ולא תעמוד עוד בדרכה של הבריאה לשרת את האושר! דבר לא יוותר מאחור. כעת אתם עוברים באש תהליך ההתעלות, ואתם נאלצים לעמוד בו, אם תבקשו שלא לאבוד בתוכו. –


מי אשר יעמוד באמת ובאמונה, מתוך רצון כן ועניו לשרת, אותו יחזק הגל וירומם אותו בכוחו התומך כלפי מעלה, ויעניק לו את הדחיפה האחרונה שתניפו אל-על.


כל אדם ואדם על-פני האדמה יחויב לצלוח את המסע הזה. הוא לא יפסח על איש.


עוד רוצה אני להסביר לכם, אודות התהליך שעליכם לעבור, כדי שתצלחו את השבועות שלפניכם מתוך ידיעה. אולם דעו, שבידיעה זו טמונה גם אחריות רבה יותר עבורכם!


לכל אדם החי היום על פני האדמה, נקבע מסלול חייו כבר מלידתו, כך שבמועד זה, שהוא קרב ומגיע, תישלח אליו קרן מיוחדת שתכין אותו ליום-הדין, כמיון אחרון שיעניק לגורלו את העוצמה הסופית. המועד מעניק חודשים, עבור כולם.

יש למצותו לא רק בשעות או בימים. ואין להימלט ממנו. לא ניתן לעצרו, ולא לעוקפו, גם לא לעכבו, ולו לשנייה חולפת!

ואליו נוסף, חדש, מלמעלה, לחצו של האור, המעורר ומעצים את ההשפעות.

כה עוצמתי, שלא ניתן כלל להתנגד ללחצו זה של האור, אחת היא עד כמה יציבה ועיקשת תהיה עמידתו.


כך יעמוד האדם למשך זמן מסוים תחת שטף, שיגיע אליו מכל צד, והוא יהיה חייב לעמוד בפרץ. הוא לא יוכל להימלט, לא קדימה, ולא לאחור, לא לשום צד, ואף לא למצוא לעצמו מחסה או מחבוא.


זוהי חוויה שאין להתחמק ממנה!


ניתן להשוות מהלך זה למבחן-לחץ, אף שתמונה כזו אינה משקפת נכונה את ההתרחשויות. מדובר לא רק בלחץ מסוים ביותר, שכל אדם חייב להיות מסוגל לעמוד בו, אם אינו רוצה לקרוס תחתיו, אלא בלחץ שהוא בעל חיים משל עצמו, המעניק חיות לכל, ממריץ לתנועה או מחייב שכל המצויים תחתיו יתעוררו, גם אלו השקועים עדיין בתרדמה.


כפי שתהיה ההתרחשות בבריאה כולה במהלך הניקוי, כך גם אצל האדם הבודד, שלא ניתן להפרידו מן הבריאה, שכן הוא ייפגע ממנה באופן החריף ביותר. וכך, כל שיתעורר או יומרץ, יועצם כעת עוד יותר, אחת היא אם טוב הוא או רע.החיזוק יגרום לצמיחתו!


ואולם הרוע, בהיותו שונה, יתנגד ללחצו של האור, ואף יחזק, בצמיחתו, את עוצמת ההתנגדות. ואולם התחזקות זו רק תגרום לכאבו שלו עצמו להתעצם, ואילו לחצו של האור לא ייפגע כמלוא הנימה. הרוע ייאלץ, על כן, לכפוף את ראשו, פשוטו כמשמעו, כדי לכלות בקריסה.


זוהי רק תמונה שאני מעניק לכם. אולם מדובר במהלך המתבצע בפועל; שכן הרוע ייאלץ, על כל חלקיו ומתוך תנועתו שלו, המונעת בעוצמתו הרבה של לחץ האור, להשמיד עצמו. גם כל השגיאות והמצגים השקריים נדונו להשמדה עצמית, משום שאינם יכולים לקיים כל קשר המקדם את האור.


כעת, דמיינו לעצמכם אדם הנושא בתוכו חולשות וטעויות רבות, ואינו מבקש בכל מאודו להתנקות מהם. אצל אדם כזה יהיו התוצאות כאלו, שאפילו גופו הגשמי לא יוכל עוד לעמוד בהתנגשות האלימה, וחייב יהיה לקרוס אף הוא יחד עמן.

עם טעויות קלות וקשות-עורף פחות, יוכל הגוף הגשמי בכל זאת להתמודד והפגיעה תהיה קלה יותר.


הגוף ייפגע כמובן, תמיד, בנקודות התקיפה הרגישות ביותר, או במקום בו שוכנת כבר מחלה כלשהי. אין להוציא מכלל אפשרות שאצל אנשים רבים תתרחש התקיפה בתאי-המוח, ואז יבוא האדם לכדי ערפול החשיבה, המכונה בטעות שיטיון-הרוח. אולם לאמיתו של דבר אין מדובר אלא בשכל בלבד, המאבד את יכולותיו, לעולם לא ברוח!

רק פעולתו של המוח הגשמי תספוג את הפגיעה, משום שפגיעה ברוח אינה יכולה כלל להתקיים.


עם פרידתו של הגוף הגשמי, באמצעות המוות הארצי, ייעלם גם הערפול החולני של אותו שכיב-מרע.

בדיוק במקום בו מופרעת פעולתו של המוח, ניתן יהיה לחשוף את חטאיהן של התורות הרבות, המעמיסות משא כבד של פרטים על מוחו הקדמי של הנוער, שהשימוש בהם כלל לא יידרש לו במהלך חייו על פני האדמה. ההבלים שהן מפיצות הפכו להונאה ופשע; שכן לא נותר עוד כוח, ואף לא זמן, הנדרשים לכל אדם כדי לזהות את רצונו של האל בבריאה!


תקיפת הגוף נובעת מרתיעתן של השגיאות ומאמצן להילחם, שהוא תוצאת התחזקותן האלימה והעצמאית בלחצו של האור. האור עצמו אינו תוקף דבר, אלא הוא אך ורק קיים ועומד! כמו חומה בצורה הולך קיר האור וקרב, מצמצם בעקביות ובהתמדה את המרחב שבו יכול השקר לשרוד, עד לגריסתו המוחלטת.


כך הוא אצל האנשים שאינם עומדים נכונה לקבל את האור, ולכן אף אינם מהדהדים בהתאמה עם החוקים. אלו העומדים ניצבים בבריאה, יונפו אל-על עד למקום בו אינם מצויים עוד בסכנה, ובו לא יאונה להם כל רע כאשר יבוא מועד הקריסה.הוא ישרוף בתוכם כל מה שאינו מהדהד בתיאום עם חוקי הבריאה.


אולם גם אז יתאפשר הדבר, רק אם יכבוש עצמו האדם ברצון של ברזל חסר התחשבות עצמית, תוך הכרה בטעויותיו ושגיאותיו.


והיכולת לעשות זאת תקל עליו ביותר, משום שקרני האור יסייעו לו בחשיפתו של כל השקר המתעצם בתוכו. חשיפתן של כל הטעויות הללו, מכל מקום, לא תופיע כתמונות נוחות להתבונן בהן, כפי שיסבור אולי האדם בשוגג, עקב יכולת התפישה הרוחנית שלו, אלא הוא ייאלץ להתאמץ במהלכה, אחרת לא יזכה לגמול, ואף לא לסיוע.


הוא יכול להבחין בכך בעצמו, אם רק ירצה באמת לפקוח את עיניו לשם כך!אז יוכל לראות בבירור במה הוא נחבט ונתקל אצל הסובבים אותו. עם מעט מאמץ יוכל לראות ולזהות זאת בהתנהגותם של הסובבים אותו כלפיו; שכן, אם רצונו באמת בעלייה, שאז בכל הדברים, קטנים כגדולים, מחלוקות או עימותים, בכל צרימה והפרת הרמוניה, לא יחפש את הטעות אצל אחרים, אלא אך ורק בתוך עצמו! בדרך זו יוכל לזהות, עדיין במועד, את כל הפגמים שעדיין טמונים בו.

רק מתוך החוויה!

לא קיימת דרך אחרת עבורו להגיע להכרה.


אם יתבונן כך בעצמו, הרי צעד כבר את הצעד הקשה ביותר במלחמתו, הצעד שיוביל לניצחונו! וצעד ראשון זה טומן בחובו את המהות בעבורו! אולם אם לא ישים את לבו, שאז ייכשל במעבר, והוא חייב לקרוס, יהיה רצונו הטוב עז ככל שיהיה. אם התעלם מצעד זה הרי שגם רצון-אמת אין לו, אלא הוא מרמה את עצמו בתוכו פנימה, בין אם מתוך שיתוף פעולה או נוחות הוא עושה שקר בנפשו, ופירות האשליה הזו ייפלו בשלים לחיקו.


לא כך הדבר אצל אנשים הנושאים בתוכם את הרצון האמיתי והכן, הבא תמיד לידי ביטוי במעשה, ולא נותר בגדר הרצון בלבד.


אלו יקבלו בלחצו של האור חיזוק עוצמתי שלא חלמו עליו, לשאיפות הטוב והטוהר שבהם, שידחוף אותם מעלה עד מעבר לגבולה של מדרגת הדין, שם יהיו בטוחים מפני הסערה שתקרע את כל האחרים ותישאם אל אזור הכיליון, אל קללת הנצח.


התעוררו, רוחות אנוש! אף יום אחד לא נותר לכם להשחיתו לשווא!


בן-האלוהים כבר קרא והזהירכם פעם אחת! סלחו לזולתכם!

האם יודעים אתם מה טמון במשפט זה?

אתם מרפרפים על פני הכל בשטחיות כה רבה, ואינכם מוכנים להעמיק במילה החובקת אוצרות כה רבים בחובה.


הסליחה לזולת תחילתה וסופה הם בכך, שאינכם מייחסים חשיבות לשגיאותיו! שאתם אינכם מחפשים בו שגיאות!

ובמלים אחרות, שאתם אמורים לעסוק אך ורק בשגיאותיכם שלכם!

שעליכם להיפטר תחילה משגיאותיכם שלכם, לפני שתטרחו להפנות אצבע מאשימה אל זולתכם על שגיאותיו.


ישוע ידע בדיוק, שאם ברצונכם להתקדם ולהבשיל, כפי שאמור לקרות, יהיה עליכם להשקיע את כל זמנכם על פני האדמה ולהקדישו להתבוננות מספקת בכם עצמכם.

חיקרו בראש ובראשונה אצלכם בלבד, ורק אחר-כך תוכלו להבין את זולתכם!

ואולם, בהבנה טמונה גם הסליחה.


ועדיין, כמה אנשים קיימים על פני האדמה, שאכן נוהגים כך? אף לא אחד קיבל אל תוכו את מילתו של בן-האלוהים בצורה זו. לא את המילה עצמה, לא כל שכן את התורה כולה. ובדיוק באי-הציות לדרישה זו טמונה טעותכם הגדולה ביותר! כאן בדיוק חוטאים אתם ברובכם... ונכשלים ברובכם, ובכך אתם מהמרים על עצם קיומכם!

ועדיין אתם מקווים לעמוד בפרץ!


"כפי שאתה כעת, אדם!" זו אינה שאלה, אלא דרישה! אתם תוכרעו על-ידי פרץ זה אם לא תשובו לעשתונותיכם במהירות מספקת! אני מזהיר אתכם! רבים כבר נטועים על קצה המדרון ויפלו מטה, אם לא יקרעו עצמם בכל כוחם, ברגע האחרון, ממקום עמדם! אל תוסיפו לחפש את השגיאות באחרים, אלא אך ורק בתוך עצמכם!


אל תדחו מעליכם את היד האחרונה שאני מושיט לכם לעזרה, ברגע הסכנה הגדולה ביותר!


פעמים כה רבות כבר העדפתם להתעלם, ועל-אף זאת, בן-האלוהים ביקש מעימכם, בכל משפט שיצא מפיו. גם כאשר פנה אליכם ואמר: "ואהבת לרעך כמוך!"

גם כאן - המשמעות היא זהה. שוב ושוב נתן לכם את אותה העצה, שתחמש אתכם להמשך דרככם, לו רציתם ללכת בה באמת! אולם לשם כך נדרשתם לחשיבה עצמית, לפעולה עצמאית, וזו היתה דרישה גדולה מדי!

הנקם יבוא, מר וקשה!

עליכם להתעורר, על כן, ולהפסיק לחלום בעבר, אף לא בעתיד, אלא לחיות את הרגע, את ההווה! רק זה עוד יוכל לסייע בידכם!


"כפי שאתה כעת, אדם!", כך דורש חוק הבריאה ביום הדין! –


עוד אזהרה אחת אתן לכם, על כן, לפני שהדרישה, שתוכנה קשה וכבד מנשוא, תעיר אתכם משגיונותיכם השקריים!

אל תדאגו למה שהיה כאן, על פני האדמה, אי-פעם! מידע זה לא יסייע בידכם בעמדכם למשפט הסופי; שכן דבר זה אינו נחשב כלל! רק מאוחר יותר, כשתהיו בשלים יותר לכך, יוכל המידע לומר לכם דבר! אז תוכלו ללמוד את שיעורכם ממנו, כדי שישמש אתכם בהווה, כאשר חשיבתכם פועלת בתיאום!


הסקרנות, או אף ההבלים, גורמים לאחדים מכם לחפש אותו בדחיפות. אולם אז לא תבראו מה שיכולתם לברוא כבר היום מתוך הידע, ומה שהיה עליכם לברוא מתוכו: שביעות-רצון והודיה להווה; על שזכיתם לטעום מכל זה שעל פני האדמה עד כה!

אין אחד בכם שלא היה פעם עשיר על-פני האדמה, או שליט באופן כלשהו. אף לא אחד, שלא זכה לטעום את כל האושר על-פני האדמה. ולכן, אין לכם כל זכות, ואף לא סיבה, לקנא במושלים כיום, ואף לא בבעלי הנכסים, שבימים אחרים של קיומכם, נאלצו אולי לחיות בחוסר-כל!


לימדו מתוך המקום בו אתם נמצאים כעת, שזהו הטעם שעדיין עליכם לטעום כדי להבשיל או להשלים את שחסר בכם קודם לכן. שניהם יוכלו לעורר תודה בלבד, על הנדיבות שהעניקה זאת לכם, מתוך פעולתם של החוקים הבלתי-מעורערים, שאינם יכולים לעולם להיות בלתי-צודקים, לעולם אינם טועים, ושלמותם אינה ניתנת להפרה, ומביאה לאדם תמיד, עד הפרטים הקטנים ביותר, את הפרי שזרע הוא עצמו בבריאה, בהחלטתו ומרצונו החופשי!


הסבל הפוגש בו הוא תוצר מעשיו שלו, כך גם האושר שהחוק מעניק לו!

אם הוא רשאי כעת לסבול או לחיות בחוסר-כל, כך ידע לבטח, שהדבר מוביל לחופש, ושהוא תוצאת מעשה שהוא עצמו גרמו, ולכן ישמש כסיוע בעלייה, שרק היא לבדה תוכל להביאו אל ממלכת-האור רוויית השמחה.

אם הוא חי בעושר, או בעמדה שלטונית, ישמשו לו חוויותיו עד כה כתזכורת, שכל זאת יש לנהל בצורה נכונה ולאור חוקי-האל, כדי שיביא ברכה לסובבים אותו, שלא ינהג אותו שוב כלפי מטה ויקשור את קיומו העתידי לסבל על פני האדמה, אלא חייב הוא להתרומם בהודיה לאלו שהתאפשר להם, הודות לפעולתו, למצוא את מזלם ושלוותם.


רק לשם כך אמור הידע לשמש אתכם מכאן ואילך. ואולם היום אינכם אלא משחקים בשאננות-שווא במחשבה על חייכם שהיו בעבר, ואולי אף הופכים בשאלה אם יוכלו לסייע לכם בהמשך הדרך.


ואני אומר לכם, אם אינכם מסוגלים לשאוב מתוכם רווח לעצמכם, עבור ההווה אותו אתם חווים, באופן שהבהרתי כבר, שאז אין כל תועלת בכך, ורק נזק ייגרם.

אחת היא לחוקי-הבריאה אם על פני האדמה הייתם קיסר או מלך, שליח או אפיפיור.

"כפי שאתה כעת, אדם!" - זאת יהיה חייב כל אדם ואדם לזהות מתוך החוויה!

ותשובתכם טמונה בישותכם הנוכחית, בהיותכם בלבד!


ורגע מכריע זה עומד לפניכם!

היעורו!- הוא עשוי להופיע בכל שעה!


וכעת לא יתרחש הוא זה עם זה, בו-זמנית, אלא רק בזה אחר זה! אצל כל אחד ואחד בדמות חדשה. הדמות התואמת את חולשותיו.

ואם יבקש כוח באופן הנכון, יינתן לו מבוקשו. הכוח יסייע בידו לעבור בדרכו, ואולם רק אם יזהה את השגיאות שהוא נושא בתוכו, ויבקש באמת ובתמים להתגבר עליהן.


לכן, אל תחפשו דבר אצל האחרים; אין בנמצא אדם שהוא נקי כל-כך עד שלא נאלץ להילחם בעצמו אף הוא!

 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 18.04.2023

Comments


bottom of page