top of page

באור האמת - מסר הגביע -34 הצעד הראשון!

עבד רו-שין

34. הצעד הראשון!

הניחו למילתי למלא אתכם בחיות; משום שזה לבדו יכול לספק לכם את הסיוע הנדרש כדי לרומם את נשמתכם אל הרום-המואר בגניו הנצחיים של האל.

לא יעזור אם תדעו את המילה! וגם אם תוכלו לדקלם בעל-פה את המסר שלי כולו, משפט אחר משפט, וללמדו לעצמכם ולזולתכם... הוא יהיה חסר כל-ערך אם לא תפעלו על-פיו, אם לא תחשבו בתיאום עם אותה מילה, ואם לא תנהלו את כל חייכם על-פני-האדמה על-פיה, כדבר מובן-מאליו, כחלק בלתי-נפרד מעצמכם ובשרכם, שאינו ניתן עוד להפרדה מישותכם. רק אז תוכלו לברוא מן המסר שלי את הערך הנצחי החבוי בו עבורכם.


"הכר תכירו אותם בִּפְרִיהֶם!" מילותיו אלו של ישוע תקפות בראש-ובראשונה לכל הקוראים את המסר שלי! בפריהם, משמע, בהשפעתם, דהיינו במחשבתם, במעשי היום-יום שלהם על-פני-האדמה! לעשייה ייחשב גם דיבורכם, לא רק פעולתכם; שכן הדיבור הוא פעולה, שעד-כה המעטתם בערך השפעתה. גם המחשבות נמנות עליה.

האנשים רגילים לומר שהמחשבות "פטורות-ממכס". בכך הם מבקשים להדגיש כי בגין מחשבותיהם, אין האנשים מחויבים במתן דין-וחשבון על-פני-האדמה, שכן הן מצויות במדרגה שהיא מעבר להישג-ידה של האנושות.

לכן הם נוהגים לעתים קרובות קלות-ראש במחשבותיהם, או נכון יותר לומר - משחקים עם המחשבות. למרבה-הצער, לעתים-קרובות זהו משחק מסוכן ביותר, באשליה קלת-הראש, שיצליחו לצאת ממנו ללא פגע.


ואולם טעות בידם; שכן גם המחשבות נמנות על החומריות-הגשמית, ויש צורך להפשיטן מן החומר, לפני שתוכל הרוח לנוע מעלה בחופשיות, משניתקה את הקשר בינה ובין הגוף הארצי.

נסו על כן, כבר בשלב המחשבות, לנוע בהתאם למשמעות המסר שלי, באופן שתרצו את הטהור והאציל בלבד ולא תיגררו למקומות נמוכים, רק משום שאתם משלים את עצמכם שאיש אינו יכול לראותכם או לשמוע את דבריכם.

מחשבות, מילים והפעולה החיצונית נמנים כולם על ממלכת החומריות-הגשמית של הבריאה הזו!

המחשבות משפיעות על התחום העדין יותר של החומריות-הגשמית, מילים על התחום האמצעי, והמעשים הפיזיים יוצרים את החומריות-הגשמית הגסה ביותר, הדחוסה ביותר. שלושת היבטי המעשים שלכם, הם החומר-הגשמי!

אולם צורותיהם של כל השלושה כרוכות זו בזו בצורה הדוקה, השפעותיהם שלובות זו בזו ומשפיעות זו על זו. המשמעות עבורכם, עד כמה מכריעה וקובעת היא לעתים קרובות השפעתם במערבולת קיומכם, זאת לא תוכלו לאמוד במבט ראשון.


אין זה אומר אלא שגם מחשבה משפיעה בצורה עצמאית בהתאם לאופייה, ויכולה לחזק ולהעניק כוח לצורות בנות מינה בחומריות-האמצעית, ובהמשך, מתוך חיזוק זה להוסיף ולהשפיע עד להתגשמותה כהשפעה הניכרת לעין בחומריות-הגשמית הגסה ביותר, בלא שייראה כאילו אתם עצמכם מעורבים ישירות בכך.

הידיעה הזו מטלטלת, מרגע שמזהים את אותן קלות-ראש ושאננות בהן נוהגים יושבי-הארץ בחשיבתם.

בכך אתם שותפים במעשה כלשהו, בלא שתהיו מודעים לכך, מעשה שמישהו זולתכם מבקש להוציאו לפועל, רק משום שאותו חיזוק קיבל איפיון, כפי שהסברתי לכם הרגע, המאפשר לו להגשים בצורה הגסה ביותר דבר-מה שהיה עד-כה רדום בתוכו, ואשר קודם לכן שיחק עמו רק במחשבתו.

כך מעורבים יושבי-ארץ רבים, לעתים-קרובות, במעשה כלשהו של זולתם, אותו הם דוחים ומגנים בכעס, ואולם על-פי חוקי-האל הנצחיים, נושאים גם הם באחריות לו.

יכול להיות שמדובר באדם זר לחלוטין ובמעשה שהוא עצמו מעולם לא היה מצליח לבצעו בעצמו בחומריות-הגסה.

העמיקו מעט חשיבתכם במהלך מסוג זה, ואז תוכלו להבין נכונה את אשר קורא אנוכי אליכם במסר שלי:

"שמרו את אש מחשבותיכם טהורה, באמצעותה תיצרו חופש ותזכו באושר!"


וכאשר תתחזקו דייכם בפנימיותכם ובטוהרכם האישי, אז יפחתו בהרבה על-פני-האדמה הפשעים בהם נשאו רבים באשמה משותפת בלא ידיעתם.

זמנם ומיקומם של מעשים כאלו, בהם אתם עשויים לשאת באשמה משותפת, אינם משחקים כל תפקיד בכך.גם אם התרחשו בקצהו השני של העולם ביחס למקום בו מצויים אתם עצמכם, במקומות בהם לא דרכה כף-רגלכם מעולם, ושעל קיומם אף אינכם יודעים כלל. החיזוק המתקבל ממשחקי-המחשבה שלכם פוגש את המקום בו הוא מגלה את סוגו, ואינו תלוי במרחקים, לאום או מדינה.


כך יכולות מחשבות שנאה וקנאה להפיל, עם הזמן, אנשים בודדים, קבוצות ואף עמים שלמים, בכל מקום בו הן מוצאות את בנות-מינן המאלצות אותן לכדי מעשה, ואשר בצורתן המשוחררת שונות לחלוטין מן הצורות שנוצרו תחילה במשחקי-המחשבה שלכם.

השפעתן עשויה אז לבוא לידי ביטוי התואם את תחושותיו של מבצע-המעשה במועד ביצועו. וכך אתם תורמים לביצועם של מעשים, שאתם עצמכם מעולם לא חשבתם על הוצאתם לפועל, ועדיין אתם קשורים אליהם וחלק מהשפעתם חייב להכביד על רוחכם, חייב לרבוץ על כתפיה כמשא, כאשר היא נפרדת מן הגוף.

ואולם על דרך ההיפוך, תוכלו לתרום בצורה חזקה אף יותר לחופש ולאושרה של האנושות, ולהשתתף באמצעות מחשבות טהורות, שמחות, ביצירות שמוציאים לפועל אנשים המרוחקים מכם לחלוטין.


מתוך כך זורמת כמובן גם הברכה וחוזרת אליכם, בלי שתדעו מדוע בורכתם.

לו רק יכולתם לראות ולו פעם אחת, כיצד מתגשם ללא-הרף הצדק, שאין להסיטו, של רצון-האל מרפא-הכל, בחוקי-הבריאה הפועלים מעצמם, עבור כל מחשבה שטיפחתם בתוככם, הייתם משקיעים את כל מאמציכם בשמירה על טוהר מחשבותיכם!


כך תהיו לראשונה האנשים, אותם ביקש הבורא ברוב-חסדו להוליך ביצירתו אל עבר הידע, שיעניק להם נצחיות ויאפשר להם להפוך למסייעים בבריאה, הראויים לקבלת החסד-העליון שנועד עבור רוחות-האנוש, חסד אותו יוכלו להעביר באושר ובהודיה, לאחר שהותמר על ידם, ליצורים שרק לאחר התמרה זו יוכלו להפנימו, אלו אשר נותרו כיום מנותקים ממנו באופן מחלל-קודש עקב הידרדרות הרוח-האנושית, רוח שיכולה היתה כבר להתעלות עוד בתקופות של קיום-אנושי טוב יותר שהידהד בטוהר רב יותר.

וכך, לראשונה הפחתם חיים במשפט אחד מן המסר שלי והארתם אותו!


והוא הקשה ביותר עבורכם, שאחריו הכל הופך קל הרבה יותר, ההתגשמות כבר נראית לעין-הארצית, פלא-על-גבי-פלא, מופיעה ונמצאת כעת בהישג-ידכם.

כאשר תצליחו להביא עצמכם לכך שתגברו עליו, עדיין אורבת על הדרך סכנה נוספת שהיא תוצאת עיוותיה של החשיבה האנושית: תזהו בתוכה כוח שאותו תבקשו בכל -מאודכם לדחוס אל תוך צורות מסוימות, כדי שישמש מטרה זו או אחרת המורכבת משאיפותיכם האישיות!

ומזה ברצוני להזהירכם כבר היום; שכן הסכנה עלולה לאכל אתכם, אתם תשקעו בתוכה, לאחר שכבר הצלחתם לצעוד בדרך הנכונה.


הישמרו לכם מפני המאבק הנואש לאלץ את מחשבותיכם להישאר טהורות; שכן בכך אתם כבר נדחסים אל מסילות מסוימות, ומאמציכם יהפכו להונאה עצמית, יישארו מאולצים ומלאכותיים ולעולם לא יוכלו לגרום להשפעה שאמורים היו לגרום לה. מאמציכם יגרמו נזק במקום להביא תועלת, משום שכנותה של התחושה החופשית חסרה בהם.

תהיה זו שוב השפעת הרצון-השכלי שלכם, אולם לעולם לא עבודתה של רוחכם!

מכך הריני מזהיר.

חישבו על מילת -המסר שלי, האומרת לכם שכל הגדולה האמיתית יכולה להיות טמונה בפשטות בלבד, הגדולה האמיתית היא פשוטה!

את הפשטות אליה התכוונתי כאן, תוכלו להבין טוב יותר אם תציבו כגשר את המונח האנושי-ארצי טבעיות. הוא אולי קרוב יותר ליכולת-ההבנה שלכם, וכך תגיעו לאמת.

לא באמצעות הרצון לחשיבה תעניקו למחשבותיכם את אותו הטוהר, אליו אני מתכוון, אלא באופן-טבעי ובלא כל גבולות חייב הרצון הטהור לעלות בכם מתוך תחושה, לא כשהוא טבוע בתוך מילה, שבאפשרותה להעלות במוחכם רק מונח מוגבל.

אסור שיקרה דבר כזה, אלא הדחף חובק-הכל לעבר הטוב, זה המסוגל לעטוף את מקור מחשבותיכם, זה המאיץ בכם עוד קודם שנוצקה המחשבה לכדי צורה, הוא הדרך הנכונה הדרושה לכם.

אין זה קשה, אולי אף קל יותר מן הניסיונות האחרים, מרגע שהנחתם לטבעיות לנהלכם אל המקום בו אין באפשרותם של היוהרה-השכלית של היכולות-האישיות והכוח-העצמי להרים ראשם. רוקנו עצמכם ממחשבה ושחררו את הדחף לאציל ולטוב שבכם, אז יהיה בידכם בסיס למחשבה, הנובעת מרצונה של הרוח, ואשר יקום מתוכה, אותו תוכלו אז בלא חשש למסור לעיבודו של השכל, שיביאו לידי ביטוי בחומריות-הגשמית הדחוסה ביותר. דבר זה לא יוכל לעולם ללבוש צורה בלתי-נכונה.

השליכו מעליכם את כל עינויי-המחשבה, ביטחו ברוחכם שתסלול דרככם נכונה, אם לא תקימו סביבה חומות בעצמכם.

היו חופשיים ברוחכם, אין משמעו אלא - הניחו לרוחכם ללכת בדרכה!

אין לה כל אפשרות אחרת לבד מאשר לשאוף לעבר הגבהים; שכן היא תימשך ללא-ספק מעצמה אל בני-סוגה כלפי מעלה. עד-כה עצרתם מבעדה לפרוש כנפיה, ובכך כבלתם את הידהודה.

הבסיס לבנייתה של אנושות חדשה, שאינכם יכולים ואף אינכם רשאים לשהות בקרבה, מונח במשפט אחד ויחיד: שמרו את אש מחשבותיכם טהורה!

ובכך מוטל על האדם להתחיל!

זוהי משימתו הראשונה, זו שתהפכו למה שעליו להיות. דוגמה לכל אלו השואפים לעבר האור והאמת, המבקשים לשרת את האל בהודיה בטבעה של כל ישותם. זה אשר יקיימה, אין לו עוד צורך בכל הנחיות אחרות. הינו כפי שעליו להיות והוא יקבל את מלוא הסיוע הממתין לו בבריאה ואשר יוליכו מעלה בלא כל הפרעה.


הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:30 בקבוצת טלגרם ייעודית.
להצטרפות: https://t.me/hameser
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 14.11.2023

Comments


bottom of page