top of page

באור האמת - מסר הגביע - 48 - כל שמת בבריאה יתעורר

עבד רו-שין

48 - כל שמת בבריאה יתעורר, ויעמיד עצמו בפני-הדין

 

יום-הדין!

כל בשורה, הקשורה ביום זה, מודיעה על הערתם של כל המתים, לקראת יום-הדין.

ואולם האנשים הללו שוב החדירו טעות בתפישת המושג; שכן אינו אמור להיות:

הערה של כל המתים, אלא הערה של כל אשר מת!

דהיינו:

החייאת כל המתקיים בבריאה בלא תנועה, כדי שיתמלא חיים, ובכוח-הדין יעלה מעלה או ייכחד!

דבר לא נותר כעת חסר-תנועה; שכן הכוח-החי, המרחף כעת מחוזק בבריאה כולה, דוחף ולוחץ ומאלץ הכל לנוע.

הוא יחזק אף את כל אשר היה עד-כה במנוחה או שקוע בתרדמה.

הוא יעיר, יחזק ובכך אף יפעיל, ופעולת ההתעוררות תהיה כמשיכה אל האור, גם אם ביקש הדבר להיחבא במסתרים.

ניתן לומר שהוא יגיע מעצמו אל האור, וחייב יהיה לחשוף עצמו, הוא לא יוכל עוד לשקוע בתרדמה במקום בו נוכח האור.

או במילים פשוטות:

"ייצא לאור!"

הכל יימלא חיים ופעולה בבריאה הזו כולה, הודות ללחצו של האור!

האור מושך אליו בעוצמה... מרצונו או בניגוד-לרצונו של הנח בבריאה, ואולי אף הנחבא, ואף הוא יגיע לבסוף אל האור הזה, לא יוכל לחמוק ממגעו, גם אם כנפי-השחר לו, בשום מקום, בכל הבריאה כולה, לא תימצא לו הגנה מכך.

לא ייוותר דבר שאינו מואר.

ואולם בתוך תנועתו אל-עבר האור, זה אשר אינו יכול לשאת את הקרינה, ואשר אינו שואף כבר אל האור הזה מתוך פנימיותו, הוא יבער ויישרף בה.

וזה אשר האור בתוכו יפרח ויתחזק בטוהר-רצונו!

כך גם עם כל תכונותיהם של נשמות יושבי-הארץ.

מה שנראה עד-כה מונח חסר-חיים, זה שהיה שקוע בתרדמה, שלעתים-קרובות אף לא היה ידוע לאדם, הוא יתעורר ויתחזק בהשפעת הכוח, יגיע לכדי מחשבה ומעשה, כדי שעל-פי סוגו, מתוך הפעולה עצמה, יכוון עצמו אל-עבר האור!


זכרו, גם כל אשר נח בתוככם יתעורר לחיים!

זוהי משמעותה של הערת כל-אשר מת!

הדין לכל-חי!

יום-הדין!

מחויבים הנכם להשלים עם כל אשר בכם, מחויבים הנכם להיטהר, שאם-לא-כן, תושמדו עם כל הרשע, אם יהיה הוא השולט בפנימיותכם. אז הוא יאחז בכם, יכה מעל ראשכם ברעם קוצף, כדי לגרור אתכם מטה אל תחתית-הריקבון; שכן הרשע לא יוכל להוסיף ולהתקיים בזוהרו של הכוח-האלוהי!

לכם נתתי כעת את המילה אשר תורה את דרככם, אשר תוביל אתכם בהתעוררות הבריאה הזו, בלא כל תעייה, אל-עבר הרום-המואר, שלא תניח לכם ליפול, יהיה אשר יהיה אשר יפגוש בכם וינסה להצית בכם אש!

שאו מבטכם בידיעה מוחלטת אל-עבר האור, אם הפנמתם נכונה את מילתי, אם קיבלה אותה רוחכם, אז תעלו בשלווה מעלה מן המערבולות, מטוהרים ומוארים, חופשיים מכל אשר מנע מכם פעם את הכניסה אל גן-העדן. בקשו על-כן והקפידו, שלא יערפלו ההבלים והיוהרה את מבטכם הבהיר, כפי שעשו אותן מלכודות ליושבי-הארץ!

הישמרו לכם!

וכפי שהכנתם בתוככם את הקרקע, כך יפגוש אתכם ניקיונה של הבריאה!הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:30 בזום של קבוצת טלגרם ייעודית.

להצטרפות: https://t.me/hameser
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 11.04.2023

Comments


bottom of page