top of page

אור האמת - מסר הגביע -37 הקרב

עבד רו-שין
37. הקרב

עדיין לא ניתן היה לדבר עד כה על שתי תפישות-עולם מנוגדות בחריפות זו לזו. הביטוי קרב, הוא לפיכך בחירה גרועה לתיאור המתרחש למעשה בין אנשי-השכל ובין מחפשי-האמת הכנים.

כל אשר התרחש עד כה, היה תקיפה חד-צדדית של אנשי-השכל, שתיראה ללא-ספק, לכל צופה שקט, חסרת-בסיס ולעתים קרובות אף מגוחכת. הם מוכנים להביע לעג ואיבה, ואף לרדוף במלוא-הרצינות, כל דבר המבקש להתפתח גבוה יותר אל עבר רוחניות טהורה, גם כאשר הם שומרים על הסתייגות שקטה. תמיד יש אחדים המנסים לקרוע חזרה מטה, בלעג ובאלימות, את אלו השואפים כלפי מעלה, ולמשוך אותם אל ביצת הדמדומים או הצביעות של ההמונים.

רבים נאלצו בפועל להפוך לקדושים-מעונים, משום שלא רק הכמות הגדולה, אלא גם האלימות הארצית הנלווית לה, היו לצידם של אנשי-השכל.

מה שיכולים הללו לתת, כבר נמצא בבירור במילה "שכל". דהיינו: הגבלה צרה של יכולת-התפישה לארצי הטהור, דהיינו, חלק מזערי בלבד מן הקיום כולו בפועל.

קל להבין שאין בכך כל שלמות, ואף לא כל דבר טוב שהוא עבור אנושות, שקיומה נסמך בעיקר על חלקים שאנשי-השכל חסמו בפניה את הגישה אליהם. בייחוד אם נתחשב בכך, שרק חלק מזערי מן החיים-על-פני-האדמה אמור להוות נקודת-מפנה בעלת-משמעות עבור הקיום כולו, וכולל השפעות לכאורה על החלקים האחרים, שאינם נתפשים כלל אצל אנשי-השכל.


האחריות של אנשי-השכל, אשר שקעו כה עמוק בעצמם, גדלה לממדים שלא יאומנו; היא תפעל כלחץ עוצמתי, ותדחק אותם אל המטרות שבחרו במהירות רבה יותר-ויותר, כדי שיוכלו סוף-סוף לטעום את פירות אותם הדברים שעליהם דיברו בדבקות וחוצפה כה רבות.

על אנשי-השכל נמנים אלו שהכפיפו עצמם בלא-תנאי לשכלם שלהם. מסיבות מוזרות הם האמינו, מזה אלפי שנים, בזכותם חסרת-התנאים לכפות את אמונותיהם המוגבלות באמצעות חוקים ואלימות על אלו אשר ביקשו לחיות על-פי אמונות שונות. חוצפה זו, שהיא לחלוטין חסרת-היגיון, היא תוצאה, שוב, של יכולת-התפישה הצרה של אנשי-השכל, שאינם מסוגלים להניע עצמם גבוה יותר. בדיוק מגבלה זו תביא אותם אל נקודת-השיא, לכאורה, של תפישתם, ומתוכה חייבת להיווצר יהירות באשליית דמיונם, משום שהם מאמינים באמת שהגיעו לישורת-האחרונה. ועבורם זה אכן כך, משום שהגיעו אל הגבול, שאותו אין באפשרותם עוד לחצות.


ואולם מבט דקדקני יותר על תקיפותיהם כלפי מחפשי-האמת, מראה לעתים קרובות את מגלבו של האופל המצליף בהם מאחורי שנאתם חסרת-הפשר. לעתים-רחוקות נמצא עקבות רצון-אמיתי מאחורי עוינות זו, שיוכל להצדיק במידת-מה את התנהגותם, התנהגות שהיא לעתים-קרובות חסרת-תקדים באופייה. ברוב המקרים מדובר בזעם-צדקני עיוור, משולל כל יסוד הגיוני.

הבה נבחן את המתקפות הללו. כמה נדיר למצוא מאמר שתוכנו מציג ניסיון להבין באמת, ובצורה עניינית, את דבריו או כתביו של מחפש-אמת כלשהו.

ניתן לזהות תמיד את התקיפות הללו, את חוסר-אמינותן והיעדר-הביסוס שלהן, בכך שהן לעולם אינן מגובות בעובדות טהורות!

תמיד יהיו כלולות בהן הכפשות, חבויות או גלויות, לגופו של האדם מחפש-האמת.

כך פועל רק מי שאין בידו כל עובדות סותרות.

מחפש-אמת או מביא-אמת אינו מוסר את עצמו אישית, אלא הוא מביא את אשר אמר בלבד.

את המילה יש לבחון, לא את האדם!

הניסיון לבחון ולהאיר את האדם תחילה ורק אחר-כך לשקול אם הוא ראוי שיקשיבו למילותיו, הוא הרגל של אנשי-השכל. הם, במגבלות יכולת-התפישה הצרה שלהם, זקוקים לאחיזה חיצונית מסוג זה, משום שעליהם להיצמד לחיצוני כדי שלא יאבדו את דרכם. זהו בדיוק המבנה החלול שהם מקימים, שאינו מותאם לבני-האדם ומהווה מכשול בהתפתחותם.

לו היתה להם אחיזה פנימית, היו מאפשרים לעובדות לדבר בעד עצמן, ומניחים הצידה את היבט האישיות. אולם אין באפשרותם לעשות כן. הם אף נמנעים במכוון מכך, משום שהם חשים, או שאולי אף יודעים במידת-מה, שבתחרות מסודרת ייפלו מהר מאד מן האוכף.


האיזכור האירוני המשמש לעתים קרובות, של "מטיפים זוטרים" או "מחקר בלתי-מדעי", מצביע על דבר כה מגוחך, שכל אדם הדבק באמת יזהה אותו מיד:

"כאן נדרש מגן, כדי להסתיר בצורה נואשת את הריקנות. כדי להסוות את הרדידות העצמית מאחורי מסך פחות-ערך".

אסטרטגיה רשלנית שאינה יכולה להתקיים לאורך-זמן. מטרתה להציב מראש את מחפשי-האמת, העשויים לעורר חוסר-נוחות, על מדרגה "פחותת-ערך" בעיני האנשים, אם לא להגחיכם לחלוטין או לכל הפחות לכלול אותם בקטגוריה של "ברברנים", כדי שדבריהם לא יזכו להתייחסות רצינית.

בהתנהלות זו נעשה ניסיון למנוע את האפשרות שמישהו ינסה כלל לעסוק ברצינות בדבריהם. הסיבה להתנהלות זו אינה החשש שמא ימנעו תורות שגויות את התפתחותם הפנימית של האנשים, אלא הפחד הערטילאי שמא יאבדו את השפעתם וייאלצו בעצמם לחקור עמוק יותר ולשנות דברים רבים משעשו עד-כה, בכל שהתקבל עד-עתה ללא עוררין ונוח.

בדיוק הצבעה שכיחה זו על "חסרי-התואר", אותו זלזול מיוחד באלו הניצבים קרוב יותר לאמת הודות לתחושתם המחוזקת שאינה נתונה להשפעה-חיצונית, ושלא הקימו לעצמם חומות של צורות מאלחשות בתודעתם, הם החושפים חולשה, שמן הסיכונים הטמונים בה אין איש יכול להימלט. זה המתכתב עם תפישות מסוג זה, סוגר עצמו מלכתחילה בפני הנתיב שיהפכו למורה ומדריך בלתי-מושפע; שכן הוא מרוחק, יותר מכל אדם אחר, מן האל ומיצירתו.

ידיעת התפתחותן של הדתות עם כל השגיאות והטעויות שבהן, לא תקרב את האנשים אל אלוהיהם, ואף לא פרשנותו ההגיונית של התנ"ך או כל הכתבים רבי-הערך האחרים של הדתות השונות.


השכל הינו ונותר כבול אל המרחב והזמן, דהיינו, אל הארץ, בעוד האלוהות, ולפיכך גם ההכרה באל וברצונו, מצויים מעבר למרחב ולזמן, ומעבר לכל דבר שהוא ארעי. לכן לעולם לא יוכל להיתפש על ידי השכל הצר והמוגבל.

מסיבות פשוטות אלו, גם לא נדרש השכל לספק הבהרות במונחים של נצחיות. כי אז היה סותר את עצמו. ומי שיתעקש, בנושאים אלו, על תארים אוניברסיטאיים, ויתייחס אל אנשים בלתי-מושפעים, כאל נחותים בידיעותיהם, הריהו מעיד אך-ורק על פחיתות-יכולותיו ומגבלותיו שלו עצמו.

אנשים חושבים יחושו מיד בחד-הצדדיות וינקטו בעצמם משנה זהירות מול אלו המזהירים אותם בדרך זו!

רק הנבחרים יכולים להיות המורים האמיתיים. הנבחרים הם אלו הנושאים בתוכם את היכולת. ואולם בעלי יכולת זו אינם מבקשים לעצמם השכלה גבוהה, אלא הם מחפשים את רטט יכולת-התחושה המעודנת, שיאפשר להם להתרומם מעבר למרחב ולזמן, דהיינו - מעבר לגבולות התפישה של השכל-הארצי.

מעבר לכך, כל אדם שהוא חופשי בפנימיותו, יעריך תמיד את הדבר, או את התורה, בהתאם למסר שהם מביאים, ולא בהתאם לאדם המביא אותם. האחרון אינו אלא תעודת-עניות לבוחן, שאין באפשרותו להיות יותר מכך. זהב נותר זהב, בין אם יאחז בו מלך או קבצן.

בדיוק מעובדה זו, שאין עליה עוררין, מנסים בעקשנות להתעלם ומבקשים לשנות, בייחוד אצל הדברים בעלי-הערך של האדם הרוחני. כמובן שללא כל הצלחה, בדיוק כמו בזהב. אלו המחפשים באמת, לא יניחו להסחות-דעת מסוג זה להשפיע עליהם ולמנוע מהם את בחינתו של הדבר עצמו. ואולם אלו המניחים לעצמם להיות מושפעים מכך, עדיין אינם בשלים דיים לקבלת-האמת. היא אינה מיועדת עבורם.

ואולם לא רחוקה השעה, והקרב חייב להתחיל, הקרב שלא התחולל עד כה.

חד-הצדדיות תיפסק, והעימות החריף יגיע, זה אשר יכחיד כל חוצפה שקרית.הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:30 בקבוצת טלגרם ייעודית.

להצטרפות: https://t.me/hameser
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 20.11.2023

Comments


bottom of page